Usługi sieciowe i serwerowe

Większość firm nie może się obejść bez dobrze zorganizowanej sieci komputerowej. Dzięki zastosowaniu usług domenowych Active Directory zyskają Państwo łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do zasobów firmowych, lepszą kontrolę i zarządzanie zarówno sprzętem w sieci jak i jego użytkownikami.

Nasze usługi informatyczne w Opolu są na najwyższym poziomie.

Współpracujemy z najlepszymi producentami w tym zakresie: HP, Dell, Cisco, IBM. Nasi specjaliści stale podnoszą swoje kwalifikacje w obsłudze rozwiązań tych producentów.

Wdrożenie sieci komputerowej można podzieli na poniższe obszary:

  • Instalacja serwera – pozwoli na dokładną kontrolę zasobów będących w Państwa firmę, zarówno fizycznych (sprzęt) jak i logicznych (dane). Zastosowanie centralnego zarządzania pozwoli odciążyć stacje robocze co zwiększy ich wydajność a tym samym produktywność osób pracujących na nich.
  • Konfiguracja sieci LAN – odpowiednie zaplanowanie logiczne ułatwi komunikację pomiędzy poszczególnymi jednostkami oraz usprawni dostęp do Internetu. Również warstwa fizyczna jest istotna. Musi ona zostać tak zaprojektowana aby nie przeszkadzała w codziennych obowiązkach oraz wyglądała estetycznie.
  • Zabezpieczenie danych – jedno z najważniejszych zadać w firmie. Zastosowanie rozwiązań klasy NAS lub macierzy nadmiarowych (RAID), mogą znacznie zredukować koszty związane z ewentualną utratą danych oraz pozwolą na bezpieczny dostęp do zasobów przez wszystkich pracowników firmy.
  • Ochrona antywirusowa – obecnie coraz częściej firmy ponoszą koszty związane z niewłaściwym zabezpieczenie oprogramowania oraz danych przed szerzącym się zagrożeniem ze strony wirusów i robaków. Pomożemy Państwu wdrożyć ochronę antywirusową serwerów i stacji roboczych, serwerów pocztowych (w tym filtry anty-spamowe) oraz zabezpieczymy bramę internetową.